Velkommen til Lørenskog kommunes Oppvekstportal


Søk eller bytt barnehageplass - Søk SFO-plass
Du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Spørsmål og svar om barnehageopptaket .

Svar på tilbud

Endre/Si opp plass
Det er kun søker som har tilgang til dette (ikke medsøker).
Oppsigelse av barnehageplass må skje fra 1. eller 15. hver måned. For oppsigelsestid, se den enkelte barnehages vedtekter. Oppsigelse av SFO-plass må skje fra den 1. hver måned.

Reduksjon av oppholdstid i SFO kan gjøres to ganger i året; innen 1. juni med virkning fra 1. august, og innen
1. desember med virkning fra 1. januar.

Endre kontaktopplysninger
Husk å oppdatere med riktig kontaktinformasjon. (adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer).